Duben 2012

Zákon přitažlivosti a jeho tajemství

24. dubna 2012 v 18:19 | Moje-obchody |  Internetové přednášky
reading-an-old-book-small.jpgPřitažlivost intelektu a mysli je jedinou sílou, díky níž můžeme s úspěchem vytvořit vše, co si přejeme, ať už je to cokoliv. Je to neměnný a bezpodmínečně tvrdý princip - Zákon přitažlivosti. Tento zákon je obecně přijímán jako obrovská tvořivá síla. To on rozhoduje, nakolik budeme prosperovat, jaký život povedeme, zda budeme finančně prosperovat, zda budeme milovaní a zdraví nebo ne.
Co nám tedy brání, abychom prosperovali v každé oblasti života? Proč někteří mají krásné domy, auta, oblečení - přesně to, po čem toužíme my sami? Odpověď je velice jednoduchá - brání nám v tom neznalost nejdůležitějšího zákona, který tomu napomáhá. Neznalost Zákona přitažlivosti.
Určitě jste si jako děti hráli s magnetem. Zkoušeli jste, jak přitahuje různé předměty, a všimli jste si, že na některé z nich nepůsobí. Magnetem zvednete jehlu, ale nezvednete gumový předmět. Magnet není uzpůsoben na přitahování věcí z odlišného materiálu. Nevědomky jste si vyzkoušeli Zákon přitažlivosti v praxi - podobné přitahuje podobné.
Jak tento zákon funguje ve skutečném životě, můžete pozorovat dnes a denně. Funguje nezávisle na tom, zda-li, o něm víte. I vaše myšlenky a přesvědčení, které se nacházejí ve vaší mysli, působí jako duchovní magnet. Zhmotní se do výsledků, které jim odpovídají. Tímto způsobem k sobě přitahujete hojnost a prosperitu nebo chudobu a neúspěch. Vytvoří se tak naprosto jedinečný řetězec událostí, které řídíte vy sami. Pokud máte sen a neúnavně přemýšlíte o tom, jak byste ho zrealizovali, pak vás úspěch nemine.
Roger Babson se ve své knize z roku 1920 - Základy úspěšnosti, zeptal argentinského presidenta, proč je Jižní Amerika, se všemi svými zdroji a divy, tak zaostalá za severní Amerikou ve smyslu pokroku a marketinku. President odpověděl: "Jižní Ameriku osídlili Španělé, kteří tam hledali zlato, zatímco Severní Ameriku osídlili Otcové Poutníci, kteří zde hledali Boha."
Na co se soustředíte vy? Na peníze nebo na duchovno? Na cíle, které chcete dosáhnout nebo na ducha, který je přináší? Peníze jsou jenom symbol. Soustředíte-li se na energii, kterou představují, přilákáte je.
Před lety se 1500 lidí zúčastnilo studie Scrully Blotnick, kteří byli rozděleni do skupin A a B. Lidé se skupiny A uvedli, že nejdříve vydělávají a pak dělají to, po čem ve skutečnosti touží. Do této skupiny spadalo 1245 osob a pouze 255 osob patřilo do skupiny B. Tito lidé tvrdili, že v první řadě jdou za svými zájmy a věří, že peníze přijdou.
Co se stalo?
O dvacet let později bylo v celé skupině 101 milionářů. Jenom jeden z nich byl ze skupiny A. Skupina B chtěla jít za svou vášní a věřila, že peníze přijdou. A ony skutečně přišly. Na co se tedy soustředíte - na peníze nebo na vášeň?
Každý člověk v životě něco dostane. Nikoli to, oč se snaží a co by chtěl mít, ale to, čím žije, kam vkládá své emoce, co dominuje jeho myšlenkám.
Všechno, co se nachází kolem nás je výsledkem našich myšlenek a naší víry. To se projevuje v našem životě. Spousta z nás vůbec neví, jak Zákon přitažlivosti funguje a proto k sobě přitahujeme nežádoucí věci. Přemýšlejte o tom. Tajemství hojnosti a prosperity v každé oblasti života tkví ve tvořivém a konstruktivním myšlení - kdy člověk přitahuje to, co si přeje. Mnoho lidí netuší, že žijí chaoticky - podle náhodných a neuspořádaných myšlenek. Nevěnují pozornost rozdílu mezi konstruktivním a destruktivním myšlením. Vůbec netuší, že v životě dostanou vše podle toho, jaké myšlenky drží v hlavě.
V Bibli se říká: "Neboť kdož má, dáno bude jemu, a rozhojní se; ale kdož nemá, i to, co má, bude od něho odňato." (Evangelium sv. Matouše, 13:12)
Tento neobyčejný výrok je prostě jednoduchým vysvětlením Zákona přitažlivosti. "Kdo má, ten dostane" - znamená, že používá mozek jako magnet na přitahování hojnosti a brzy bude mít ještě víc a "kdo nemá, tomu sebere i to málo, co má" znamená, že myšlení takového člověka se ubírá nesprávným směrem. Takový člověk nemá, co potřebuje a nezřídka ztrácí i to málo, co má.
K dosažení vysněných věcí nejsou nutné žádné mimořádné schopnosti, ani vzdělání. A už vůbec nezáleží na prostředí, z jakého pocházíte. Musíte si jenom pečlivě hlídat své myšlenky a emoce. Hojnost se vytváří nejprve v hlavě, a teprve poté se zhmotňuje.
Co teď uděláte? Chcete-li hojnost ve všech oblastech - obraťte se zády k chudobě! Udělejte to hned! Vyčistěte si hlavu od nevhodných myšlenek, zbavte se strachů. Proměňte se v člověka, jakým toužíte být. Udělejte pro to vše, co je ve vašich silách. Není to jednoduché, ale je to určitě možné.
Nechte Zákon přitažlivosti pevně usídlit ve vaší paměti. Jste na světě proto, abyste měli hojnost těch nejlepších věcí. Jste na světě proto, abyste si vzali to, co si přejete.
P.S. Doporučuji také se podívat ZDARMA na přednášku: Objevte tajemství zákona přitažlivosti
Licence Creative CommonsZnáte nějakou chudinku nebo chudáčka?

16. dubna 2012 v 17:14 | Moje-obchody |  Internetové přednášky
Znáte ve svém okolí notorickou chudinku nebo chudáčka?
Někoho, kdo trpí syndromem: "já chudinka"?

  • Člověka, který se vás neustále snaží přesvědčit o tom, jak je jeho život těžký?
  • Člověka, který se snaží ve Vás vzbudit lítost a tím vás manipulovat?
  • Člověka, který by mohl řešit svoje problémy, ale raději se lituje a čeká, co udělá jeho okolí?

Lidé s nízkou sebedůvěrou se příliš litují, jsou přesvědčeni o tom, že život je příliš krutý, že jim druzí ubližují.
Lidé s tímto syndromem dovolují ostatním, aby je uráželi, ponižovali, kritizovali a rozčilovali, protože příliš lpí na názoru ostatních.
V životě máte na výběr, buď si vytvoříte život podle svých představ, nebo se budete litovat, ale obojí zároveň mít nemůžete.
Musíte si vybrat. Opravdu začněte přemýšlet nad tím, co si vyberete.
Lidé, kteří trpí syndromem "já chudinka" si často podvědomě vytvoří ve svém těle nemoc, aby druhé lidi mohli citově manipulovat a vydírat.
Když jsou nemocní, ostatní jim dávají to, co by jinak lehce nedostali: lásku, pozornost a péči.
Je čas to změnit… Jak?
To se dozvíte na internetové přednášce:
která se bude konat ve středu 18.4.2012 od 20 hod.
Přihlaste se ZDARMA na tuto přednášku na webu:


Jak funguje Zákon přitažlivosti

15. dubna 2012 v 8:20 | Moje-obchody |  Internetové přednášky
Kozzi-businessman-spinning-a-globe-150x110.jpgZákon přitažlivosti je metafyzický zákon, který říká, že podobné přitahuje podobné. My všichni používáme zákon přitažlivosti, ať už si to uvědomujeme nebo ne. Tím, že se soustředíme na pozitivní věci, dostáváme pozitivní výsledky. Když myslíme převážně negativně, přitahujeme do našeho života věci a události, které nejsou pro nás prospěšné. Je potřeba si uvědomit, že zákon přitažlivosti je neutrální: dává vám jenom to, co vysíláte.
Abyste ovládli zákon přitažlivosti, je potřeba přijmout zodpovědnost za všechno, co se vám v životě děje. Zodpovědnost za náš život je věc, kterou nikdy neztratíme, bohužel ji často popíráme tím, že si stěžujeme, obviňujeme druhé a události v našem životě. Vzdáváme se své vnitřní síly, když vyčítáme druhým věci, za které si ve skutečnosti můžeme my sami.
Představte si sami sebe, jak začínáte věřit sami v sebe a ve své nekonečné možnosti. Představte si, že věříte tomu, že si zasloužíte dostat v životě to dobré. Představte si, jak dostáváte v životě to dobré. Tajemství Zákona přitažlivosti učí, že přitahujeme do života cokoliv, na co se soustředíme. Kvantová fyzika učí, že všechno ve Vesmíru je vibrující energií. My sami jsme tvůrci Vesmíru. Když porozumíte Zákonu přitažlivosti, uvědomíte si, že nemusíte se cítit být uvězněni v životě, který není podle vašich představ.
Plaveme v moři energie a vytváříme svoji realitu svými vlastními myšlenkami. Energie je ovlivňována našimi myšlenkami. Se správným využitím zákona přitažlivosti můžete přeměnit své sny do reality. Žít naplňujícím životem v prosperitě je vaše právo, které máte od svého narození. Vesmír je nekonečně bohatý a Vesmír vás vždy podpoří ve vašich snahách zbohatnout.
Vaše převládající myšlenky mají tendenci se zhmotnit - co mysl očekává, že se stane, má tendenci se realizovat. Vy jste tvůrci svého života, strůjci svého štěstí a máte zodpovědnost za to, co se vám v životě děje.
Zákon přitažlivosti říká, že přitahujeme do našeho života to, na co nejvíce myslíme.
Problém je v tom, že většina našeho myšlení probíhá na podvědomé úrovni. Většina vašich myšlenek je automatická, jsou to stejné myšlenky, jako jste měli včera, minulý týden nebo minulý měsíc. K aktivování Zákona přitažlivosti je tedy potřeba naučit se techniky na pozitivní programování mysli.
Vaše podvědomí funguje na stejném principu jako elektronický počítač, pokud předáte svému podvědomí pozitivní programy typu: "Zasloužím si, aby se mi děly v mém životě dobré věci. Jsem dostatečně schopný k tomu, abych si vytvořil finanční svobodu. Je snadné vydělávat peníze. Zasloužím si lásku a respekt." potom se ve vašem životě začnou dít zázraky.
Bezesporu je nutné podpořit manifestaci zákona přitažlivosti akcí. Pasivně čekat, snít a představovat si by bylo hloupé. Pouze pozitivně myslet a snít s rukama v klíně je nebezpečný přístup. Když budete pasivně čekat, až se před vaším domem objeví vaše vysněné BMW, je pravděpodobné, že přijedou stěhováci a odvezou vám nábytek.
Já osobně zákon přitažlivosti chápu jako takový urychlovač mých přání, cílů a snů, nikdy by mě nenapadlo pouze čekat na to, co se stane. Vezměte zodpovědnost do svých rukou a aktivně pracujte na dosažení svých cílů. Udělejte první krok - podívejte se ZDARMA na internetovou přednášku: Objevte tajemství zákona přitažlivosti.
Licence Creative Commons


Velcí Mistři 2012

5. dubna 2012 v 18:22 | Moje-obchody |  On-line sázky
Ano přátelé, je tu znovu tento čas v roce... Sedmá roční soutěž Velká cena Monaka F1 je na nás! Tento rok přichystali MegaLoto.cz vše ještě více vzrušující (jestli je to vůec možné) tím, že zahrnuli další dvě možnosti cen, ze kterých si hráči mohou vybrat. Vzhledem k novým možnostem cen jsme se rozhodli přejmenovat tuto soutěž na Soutěž Velkých Mistrů.

Zde je, co potřebujete udělat, abyste mohli vstoupit do naší soutěže:


1.Zvolte si cenu níže.
2.Klikněte na tlačítko "HRÁT" uvedené níže a přihlašte se. Tímto přijímáte naše Obchodní podmínky.
3.Vložte minimálně £40/€50 nebo $60 na váš účet před 9. květnem 2012 NEBO utraťte minimálně £40/€50 nebo $60 v průběhu období propagační akce (28, března do 9. května 2012)
4.Za každých £10 poté, získáváte další vstup do této fantastické soutěže.

UPOZORNĚNÍ: £40/€50 nebo $60 NENÍ POPLATEK ZA VSTUP. TENTO VKLAD MŮŽE BÝT POUŽIT KE HRANÍ VSTUPŮ A TO KDYKOLIV. PAMATUJTE SI, že můžete použít vložené peníze k placení pro JAKÉKOLIV budoucí losování!

Velcí Mistři 2012

Pokud jste se zúčastnili naší soutěže Zvolte-Si-Svou Cenu v roce 2011, tak budete vědět, jak to funguje. Při vstupu do soutěže si hráči volí jednu ze tří možných cen - pokud v soutěži vyhrají, dostanou cenu, kterou si vybrali. Jednoduché, ve skutečnosti je na tom nejtěžší se rozhodnou, pro jednu z nabízených fantastických cen.