Srpen 2014

Tablet - reset natvrdo

12. srpna 2014 v 18:23 Rady a návody

Když váš tablet potřebujete reset natvrdo

Níže je užitečný tip, jak ze stavu, kdy napohled umře displej.
Příznaky:
  • Obrazovka je stále jako by ve vypnutém stavu, nereaguje na vypnutí/zapnutí ani na reset (podržení zapínacího tlačítka po dobu 3 vteřin).
  • Na připojení k nabíječce nijak nereaguje, nabíjecí LED nesvítí.
  • Když se podíváte velmi zblízka a pozorně, po "zapnutí" zjistíte, že velmi špatně viditelně se na displeji objevuje hláška "Would you like to turn off?" s možnostmi OK/cancel. Na dotyk však ani jedno nereaguje, nicméně sama hláška se otáčí dle orientace Xoomu na výšku, nebo na šířku.
Řešení:
  • Tzv. hard reset - podržení zapínacího tlačítka a zároveň tlačítka na zesílení zvuku po dobu tří vteřin.
  • Tablet se resetuje, nabíhání trvá o něco déle než normální reset, aplikace, nastavení a rozmístění ploch jsou však beze změny.